top of page
För ett Åland där människor mår bra (8).png

 PARTIVISION 

LIVSKRAFT FÖR

MÄNNISKA OCH MILJÖ

Vi gick till val hösten 2019 med 13 löften om bland annat klimatet, Östersjön, jämställdheten, biologisk mångfald, skärgården, moderna transporter, ökad folkhälsa, och entreprenörskap. Partivisionen är en utveckling av de 13 löftena. I den här partivisionen har vi i Hållbart Initiativ formulerat vår sammanhållna vision för den framtid vi vill se. Vi har därefter beskrivit ett antal politiska strategier för att uppnå visionen. I arbetet har vi låtit oss inspireras av engagerade ålänningar, vårt politiska värv, olika livserfarenheter och möten med gröna politiker från hela världen.


Vi i den gröna rörelsen är inte bara övertygade om att det är möjligt att skapa en värld där alla människor kan leva goda liv i harmoni med naturen - vi vill vara med och forma denna värld. Det vill vi göra med en tydlig vision i sikte, utgående från de hörnstenar som vi ser som avgörande för att visionen ska bli verklighet.

Vi vill uppmuntra alla som delar våra värderingar att komma med i vår politiska rörelse och arbeta tillsammans med oss för att skapa ett livskraftigt Åland för människa och miljö. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans kan vi bygga ett Åland där människor mår bra inom naturens gränser.

VÅR VISION

För ett Åland där människor mår bra (14).png

FÖR ETT ÅLAND

DÄR MÄNNISKOR MÅR BRA

INOM NATURENS GRÄNSER

TEMAOMRÅDEN

Vi vill uppnå vår vision med följande sex temaområden. De beskriver den långsiktiga politiska strategi som ligger till grund för Hållbart Initiativs arbete på alla nivåer.

Solar Panels

Hållbart Initiativ vill se på ekonomi i dess ursprungliga betydelse - att hushålla med knappa resurser. Vi vill gå från ett resursslösande samhälle till ett uthålligt resurssparande.

Alla som bor och verkar på Åland ska ha lika möjligheter att leva ett gott liv, oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund. Hållbart Initiativ vill därför ta bort alla onödiga hinder så att alla kan känna sig delaktiga i samhället på lika villkor.

Image by Mercedes Mehling

Ekologisk vishet handlar om att anpassa vårt beteende och vårt samhälle till naturen. Det bottnar i en insikt om att vi är en del av naturen, inte dess mästare, och att vår överlevnad och vårt välbefinnande är beroende av att vi bevarar och håller ekosystemen i balans.

Hållbart Initiativ tror att det är möjligt att uppnå en hållbar och rättvis värld utan våld och konflikter. Samhället behöver mer aktivt motverka alla former av våld, allt ifrån krig och våld i det civila samhället till våld i hemmet, såväl fysiskt, psykiskt, ekonomiskt som sexuellt.

Sunset
Patient and Nurse

Alla har rätt till en grundtrygghet oberoende av konjunkturen. Hållbart Initiativ tror på en ekonomisk politik som prioriterar investeringar i utbildning, hälsa och sociala tjänster för att främja en jämlik samhällsutveckling.

Ska vi genomföra en omställning måste vi vara medvetna om vår roll som medborgare och att ta ansvar för våra handlingar. Det innebär att agera i enlighet med våra värderingar och att göra det som är rätt, inte bara för oss själva, utan för allt levande på jorden.

Fists in Solidarity
bottom of page