top of page
För ett Åland där människor mår bra (16).png

EKONOMISKT NYTÄNK

Vi vill gå från ett resursslösande samhälle till ett uthålligt resurssparande.

Hållbart Initiativ vill se på ekonomi i dess ursprungliga betydelse - att hushålla med knappa resurser. Omställningen till ett hållbart samhälle är inte bara en nödvändighet - den innebär stora fördelar för både den enskilda människan och för lokalsamhället. Då fler är nöjda med sin tillvaro, har en meningsfull sysselsättning och konsumerar medvetet ökar den lokala ekonomin och den lokala sysselsättningen. Då fler reparerar och delar istället för att köpa nytt främjar vi en arbetsmarknad i den cirkulära ekonomin. Då vi utnyttjar vindens och solens potential som är unik för Åland, banar vi väg för att bli Nordens centrum för förnybar energi. De största möjligheterna att hitta nya affärsområden finns i omställningen - särskilt om vi är modiga nog att ligga på vågens framkant. En aktiv omställningspolitik är den bästa näringspolitiken.

Att finansiera välfärden och genomföra hållbara investeringar kräver starka offentliga finanser. Det uppdraget har med åren blivit allt mer utmanande. För att balansera de offentliga finanserna krävs en långsiktig styrning som inte stirrar sig blind på årliga resultat. Lika lite som vi ska lämna en ekologisk skuld till våra barnbarn, ska vi lämna en finansiell skuld.

VISIONÄRA MÅLBILDER

VALPROGRAM 2023

bottom of page