top of page
Mänskliga rättigheter.png

MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
& DEMOKRATI

Hållbart Initiativ vill ta bort alla onödiga hinder så att alla kan känna sig delaktiga i samhället på lika villkor.

Alla som bor och verkar på Åland ska ha lika möjligheter att leva ett gott liv, oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund. Åland har med sin självstyrelse goda möjligheter att utveckla den lokala demokratin.  Hållbart Initiativ som parti styrs genom en organisationsmodell med delat ansvarstagande hos de medlemmar som engagerar sig. Vi tror också på ökad transparens för att främja inkludering och rättvisa beslutsprocesser. Starka oberoende media säkerställer dessutom att makthavare granskas och korruption motarbetas. 

 

Polarisering, desinformation på sociala medier, minskad tilltro till våra demokratiska institutioner och politikerförakt utgör allvarliga hot mot demokratin. Hållbart Initiativ har sedan starten medvetet arbetat för en sund debattkultur både internt och externt. Inom partiet odlar vi en diskussionskultur där deltagarna ska känna sig trygga att föra fram sina åsikter och tankar utan att känna sig dumförklarade eller förminskade. I den offentliga debatten är partiets hållning att argumentera på sakliga grunder, utan personangrepp och med respekt.

Image by Aarón Blanco Tejedor

VISIONÄRA MÅLBILDER

VALPROGRAM 2023

bottom of page