top of page
Ekologisk vishet.png

EKOLOGISK
VISHET

Vi behöver till fullo värdesätta miljö och naturresurser i vårt beslutsfattande.

Ekologisk vishet handlar om att anpassa vårt beteende och vårt samhälle till naturen. Det bottnar i en insikt om att vi är en del av naturen, inte dess mästare, och att vår överlevnad och vårt välbefinnande är beroende av att vi bevarar och håller ekosystemen i balans.

En snabb omställning till ett klimatneutralt samhälle med ökad biodiversitet och ren miljö är för Hållbart Initiativ en självklarhet. Den behöver göras på ett strategiskt sätt så att vi inte skapar nya problem när vi försöker lösa gamla problem. Vi vill framtidssäkra de ekosystemtjänster som naturen ger oss så att kommande generationer också kan ta del av dem. Framgång uppnås genom att vara starka och orädda pådrivare i miljö- och klimatfrågor.

Stornäset.jpg

VISIONÄRA MÅLBILDER

VALPROGRAM 2023

bottom of page