top of page
IMG_7329 (1).JPG

Aino Waller

Stadsfullmäktiges andra vice ordförande

Ersättare i stadsmiljönämnden

Bor: I Mariehamn

Familj: Maken Matias och barnen Amanda, Julia, Oskar, Erik, Alma & Sofia samt hundarna Ellis och Saba

Utbildning: Språkvetare (filosofie magister) och masterstuderande inom sociologi

Sysselsättning: Kommunikationskonsult, översättare, projektledare
Förtroendeuppdrag och frivilligverksamhet: Ledamot i kyrkofullmäktige i Mariehamn, doula vid Folkhälsan, styrelsemedlem i Ålands litteraturförening, styrelsemedlem i Kulturfestival Åland, medlem i Translators Without Borders

 • Facebook
 • Instagram

Därför ställer jag upp

Jag tror på en bättre värld som präglas av gemenskap, kultur och innovation. Åland kan och bör bli en nordisk ledare inom hållbarhet - för naturens, människornas och ekonomins skull. Långsiktigt hållbarhetsarbete inom alla samhällssektorer ökar Ålands konkurrenskraft, tryggar våra livsvillkor och främjar vår hälsa. Framtidens lösningar tas fram med hjälp av digitalisering och AI, men kräver också att vi kavlar upp ärmarna och gör grovjobbet med vattenlagen och klimatlagen. Vi bor på en av världens vackraste och tryggaste platser. Vi måste våga värna om Ålands arv och miljö samtidigt som vi ska satsa på ett framtidssäkrat samhälle för alla. Jag ställer upp för att jag vill se till att Åland får vind i seglen.

Lite mer om mig

 • Jag har varit politiskt aktiv under en längre tid, som nämndledamot både i Lemland och i Mariehamn och som ordinarie medlem i Ålands Kulturdelegation under en mandatperiod. Politiskt arbete är en viktig del av min vardag och vår demokratiska samhällsstyrning.

 • Förtroendeuppdrag och föreningsliv utgör en viktig del av min vardag. För tillfället är jag ordinarie ledamot i kyrkofullmäktige i Mariehamn samt styrelseledamot i Ålands litteraturförening och i Kulturfestival Åland. Jag är även aktiv som doula vid Folkhälsan.

 • Jag har magistersexamen i engelsk översättning och tolkning med biämnen pedagogik, kommunikation och psykologi (Turun Yliopisto/Åbo Akademi). För tillfället studerar jag mitt sista år vid masterprogrammet Child Studies (Tema Barn) vid Linköpings Universitet. 

 • De två magistersuppsatser jag hittills skrivit handlar om ekolingvistik samt barnens klimatagens. 

 • Jag har arbetat i ca tjugo år på Åland inom kommunikationsbranschen i olika roller, som anställd, egenföretagare och projektledare. 

Aino 2.jpg
 • Som barn och ungdom har jag bott i Helsingfors och Åbo samt i Florida och Wisconsin. Min släkt är utspridd i Europa och USA, och under min uppväxt arbetade mina föräldrar inom sjukvård på tre kontinenter. Trots att min barndomsfamiljs rörlighet var berikande på många sätt längtade jag efter att få rota mig på en plats där jag hörde hemma - en bas dit jag alltid kunde återvända. 

 • Till Åland flyttade jag och Matias som förlovade i 2002. Två år senare köpte vi ett hus på Järsö, och ett år därefter föddes vårt första barn. År 2011, då vi fick vårt fjärde barn, flyttade vi till Mariehamn där barnen lätt kan ta sig till sina hobbyer med cykel. Med åren har jag rotat mig på Åland, inte minst för att Åland har en enastående skärgård och erbjuder en underbar uppväxtmiljö för barn.

 • Det är oerhört viktigt för mig att leva nära naturen. Jag trivs bäst, tänker bäst och är mitt bästa jag i skogen och vid havet. För mig betyder naturen återhämtning, livskraft, hopp och inspiration.

 • Musik, konst och litteratur har alltid haft en betydande roll i mitt liv. Jag läser och skriver mycket, spelar piano och sjunger i kör. Min åländska körkarriär inledde jag under Johanna Grüssner i kören Good News och merparten av de senaste tjugo åren har jag sjungit i damkören Magnificat under Guy Karlssons ledning.

bottom of page