top of page
Pia.jpg

Bor: I Mariehamn och på Föglö

Familj: Make journalisten och kulturkritikern Gustaf Widén, barnen Linn, Stella och Mary

Utbildning:  Filosofie magister (FM) i historia vid Helsingfors universitet 2001

Sysselsättning: Doktorand vid Helsingfors universitet samt styrelseproffs

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

pia.widen[at]aland.net

+358 50 58 17 517

Därför är jag politiker

Jag arbetar för en rättvis och snabb grön omställning i Mariehamn. Företag och organisationer som arbetar hållbart förtjänar en förutsägbar verksamhetsmiljö.

 

Jag främjar cirkulär- och delningsekonomi där maximering av vinsten inte är slutmålet.

 

Alla beslut jag tar beaktar överexploateringen av naturresurser och människor, både på Åland och i andra länder. Jag ställer höga hållbarhetskrav i de offentliga upphandlingarna.

 

Vi skall investera bort dyra förlegade fossillösningar och satsa på hållbar energihushållning i Mariehamn. Vår stad skall vara en attraktiv plats för moderna lösningar inom energi, miljö och sociala innovationer.

 

Jag driver en stark utveckling av kollektivtrafiken med 30 minuters turtäthet, lämpliga fordon, bättre tillgänglighet, ökade turer till skärgården och ett modernt bokningssystem.

 

Jag arbetar för ökad demokrati och ett tolerant debattklimat med respektfull dialog och faktabaserad beslutsfattning.

 

Jag verkar för uppsökande medborgardialog och samarbete. Jag vill öka barn och ungas deltagande och säkra jämställdhetsperspektivet när beslut fattas.

 

Jag arbetar för ett åländskt åtgärdsprogram mot mobbning och ökade kunskaper om könsnormer i samhället.  Jag främjar snabb hjälp för människor som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld och vill trygga resurser för skyddshem, brottsofferjour och projekt som syftar till att motverka att personer utsätts för våld.

 

Jag arbetar för ett långsiktigt tänk inom äldrevården där ingen lämnas ensam och vården är individanpassad. Jag arbetar för att tillgänglighetsanpassa offentliga miljöer, speciellt byggnader, kollektivtrafik och grönområden.

 

Jag arbetar ihärdigt för biologisk mångfald i Mariehamn. Jag månar om djurens välfärd och rättigheter.

 

Det är viktigt att Mariehamns rika kulturtraditioner uppmärksammas. Kulturutövarna på Åland skall få fortsatt och ökat stöd. De har en central roll i ett välmående samhälle.

 

Jag arbetar för implementerandet av de nya nordiska näringsrekommendationerna inom de offentliga köken, med bland annat ökad vegetarisk kost och betoning på lokala säsongsgrödor.

 

Jag är orolig över kvaliteten på dricksvattnet i Mariehamn. Vi skall säkerställa våra viktiga dricksvattenresurser, tydliggöra rollfördelningen i vatten- och avloppssektorn och reglera vattenverk, reningsverk, ledningsnät och mätningar.

Lite mer om mig

 • Jag är en mor, seglare, hustru och äventyrerska - en akademiker och forskare som inte är rädd för att smutsa ner händerna. Jag arbetar för rättvisa och sunt förnuft i beslutsfattning. 

 • Jag blev en sann humanist genom studier i konst, humanekologi, språk och historia vid Helsingfors Svenska Normallyceum. Jag fortsatte med historia, arkeologi, filosofi och socialpsykologi vid Helsingfors universitet där jag fortfarande är doktorand vid  lärostolen i historia (sv). Jag har varit aktiv inom nationerna, ämnesföreningar och universitetsförvaltningen. 

 • Jag är även medlem i Bildningsnämnden i Mariehamn och ordförande för Föglö Hembygdsförening som förvaltar den anrika gården Enigheten samt ger ut Gammalt och Nytt. Jag är ny styrelsemedlem i Rädda Lumparn samt medlem i Föglö FBK och medlem av styrelsen för Mariehamns Rotaryklubb sedan flera år, 2023-2024 dess sekreterare.

 • Jag jobbade som verksamhetsledare för Alumnföreningen vid Helsingfors universitet i 12 år innan jag flyttade till Åland. Under coronatiden jobbade jag som koordinator för nordiska relationer samt rektors rådgivare vid Åbo Akademi med fokus på att utreda en etablering av finländsk lärarutbildning i Sverige. Jag har arrangerat hundratals evenemang från presidentvalspaneler till Filosofiska fakultetens promotion. 

Pia 2.jpg
 • Jag har varit styrelseledamot och förtroendevald i många år. Jag är sedan 2016 styrelsemedlem i Svenska folkskolans vänner som stöder bildning och kultur på svenska i Finland. 

 • Jag har varit företagare från 2001 till 2018. Jag började som delägare i bolaget Proudly Presenting Partner Ab. År 2003 grundade jag aktiebolaget Osterman Ab. Ursprungligen grundades bolaget som ett serviceföretag som förverkligar kunskapsintensiva tjänster, där historia används för kvalitativ problemlösning. År 2010 påbörjade Osterman Ab affärsverksamhet inom trävaruindustrin i Sverige med samtliga pappersbruk som kunder.

 • År 2002 skrev jag Helsingfors universitets humanistiska fakultets 150-års jubileumshistorik "Bildningens makt. Filosofer, historiker, kultur- och språkvetare – humanister i 150 år.” Jag har ansvarat för historiska utställningar såväl i Helsingfors som Aten, bland annat ”Från professor till president, från statsminister till kansler - medlemmar i universitetssamfundet som politiska aktörer”. År 2000 ansvarade jag för det största historieprojektet som förverkligades i samband med Helsingfors kulturstadsår.

 • Jag är också medlem av Bildningsnämnden i Mariehamn, ordförande för Föglö Hembygdsförening, styrelsemedlem i Rädda Lumparn, medlem i Föglö FBK och sekreterare för Mariehamns Rotaryklubb.

bottom of page