top of page

Kommunkandidater: Alfons, Susanne, Joel, Antti och Johnny

Mariehamn

Hållbart initiativ vill se ett Mariehamn som planeras med människan i fokus.


Kandidat #547 i Mariehamns kommun. Lagtingskandidat #15.

Namn: Alfons Röblom

Ålder: 36

Hemkommun: Mariehamn

Yrke: Journalist/skådespelare, talesperson för Hållbart initiativ

Familj: Sambo

Fritidsintressen: Historia, film, teater, människor, mat och resor.

Vad brinner du för: Rena och lokala livsmedel, hållbara innovationer, ett samhälle som stressar mindre.

Varför valde du att ställa upp för HI? Under min tid som assistent i EU-parlamentet insåg jag att den gröna politiken ställer rätt frågor, och vågar tänka utanför etablerade ”boxar” när man tar sig an framtidsfrågorna. Samma mod och vilja ser jag i Hållbart initiativ – insikten att det inte är gårdagens lösningar som är svaret på morgondagens utmaningar.

Vad skulle du bidra med till Mariehamns kommun? Jag vill fortsätta jobba för ett ännu mer vistelsevänligt Mariehamn. Ge mer plats i stan för gång- och cykeltrafik, uteserveringar och träffpunkter. Det ökar livet och rörelsen i stadens centrum, vilket i sin tur leder till ökat folkliv och kommers. Man kan ta sig en rejäl funderare på om bilar måste kunna köra där de kör idag, eller om man kan skapa större gågata. Vi ska jobba för att täppa till luckor i stadsbilden. Målet ska vara en dynamisk blandning av service, arbetsplatser och bostäder. Det här är också ett effektivt sätt att minska på behovet av transporter. Vi i Hållbart initiativ ställer oss positiva till högre byggnader i Mariehamn, på platser där det bedöms passa bra. Viktigt att en förtätning inte sker på bekostnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Jag vill också kämpa för den psykiska hälsan, bl.a. genom att staden även i fortsättningen ska prioritera kultur- och idrottsliv.


Kandidat #546 i Mariehamns kommun. Lagtingskandidat #19.

Namn: Susanne Vävare

Ålder: 60

Hemkommun: Mariehamn

Yrke: Vattenbiolog

Familj: Sambo + vuxen dotter (23 år)

Fritidsintressen: Djur och natur, renovera mitt torp och segla.

Vad brinner du för: Biologisk mångfald och för de små som inte kan föra sin egen talan; för djur, haven, skogen, ängsmarker, fjärilar, humlor och bin. Jag älskar naturen.

Varför valde du att ställa upp för HI? För att HI har de bästa och starkaste löftena för att rädda mångfald och klimat.

Vad skulle du bidra med till Mariehamns kommun? Jag vill ha en blomstrande stad och kommun med stadsängar, humlor och bin och massor av mänsklig och kulturell mångfald. Smarta dagvatten- och våtmarkslösningar bidrar till Östersjöns renaste vatten samtidigt som de blir en pedagogisk mötesplats för barn och unga. Jag vill ha skolor som "ser varenda unge" och styrker barns naturliga lust att lära. Hållbarhetstänk ska genomsyra varje del av en Mariehamnares vardag. Mariehamn ska vara en kommun full av möjligheter.


Lemland

Kandidat #540 i Lemlands kommun. Lagtingskandidat #11.

Namn: Joel Lindholm

Ålder: 31

Hemkommun: Lemland

Yrke: Bartender och mångsysslare inom mat och dryck

Familj: Sambo och två katter

Fritidsintressen: Filosofi, politik, fridykning, dryckesbryggning, trädgården

Vad brinner du för: Hållbar konsumtion, biologisk mångfald och ett hållbart jord- och skogsbruk.

Varför valde du att ställa upp för HI? Jag valde HI på grund av det är ett parti som förbinder sig till att tackla de utmaningar vi står inför när det gäller att ställa om samhället till ett mer hållbart sådant. Att HI jobbar lösningsfokuserat i grupp med alla frågor är ett arbetssätt som jag trivs med eftersom vi får till snabbare lösningar på komplexa frågor som tar mycket tid i anspråk att lösa enskilt.

Vad skulle du bidra med till Lemlands kommun? Jag vill bidra med ett kretivt och lösningsorienterat fokus till det kommunala arbetet. Jag vill se till att frågor som rör vår natur och miljö behandlas så att en förbättring uppnås både på land och till havs. Även den biologiska mångfalden behöver ökas och jag kommer att utreda om det finns möjlighet att anlägga en blomsterväg för pollinerande insekter, vilket redan gjorts i bl.a. Geta. Sist men inte minst så vill jag jobba för möjligheten att öka upphandlingen av lokala och närproducerade råvaror i kommunens offentliga kök.


Finström

Kandidat #529 i Finströms kommun. Lagtingskandidat #18.

Namn: Antti Taivassalo

Ålder: 44

Hemkommun: Finström

Yrke: Företagare på Taxi19199-Teslataxin på Åland

Familj: Har en 17 årig son som heter Axel som går på gymnasiet

Fritidsintressen: Tar gärna en promenad när jag kommer ifrån arbetet

Vad brinner du för: Återvinning och moderna energisystem

Varför valde du att ställa upp för HI? Äntligen hittade jag ett gäng med blicken framåt, det gillar jag. Kände mig som hemma direkt.

Vad skulle du bidra med till Finströms kommun? Arbeta för en stor norråländsk kommun i andan av rådande kommunsammarbeten. Utveckla lokaltrafiken med trafik även kvällstid. Se till ungdomarnas underhållning efter skoltid.Hammarland

Kandidat #511 i Hammarlands kommun. Lagtingskandidat #2.

Namn: Johnny Ahlström

Ålder: 36år

Hemkommun: Hammarland

Yrke: Hantverkare med inriktning på specialinredning i trä och metall.

Familj: Sari och våra två barn, Cosmo och Helga.

Fritidsintressen: Pyssla hemma med hus, odlingar och bin. Dykning.

Vad brinner du för: Lätt fråga! Att mina barn ska växa upp i ett vaket och tryggt samhälle med en natur som är på bättringsvägen.

Varför valde du att ställa upp för HI? Partipolitiken har aldrig intresserat mig eftersom som den i slutändan endast finns till för att bevara sig själv. HI ser jag mera som en folkrörelse med uppdraget att få in Åland på rätt spår, sen kan tjänstemännen ta över.

Vad skulle du bidra med till Hammarlands kommun? Vi måste bli en mer levande kommun och inte bara en genomfart. Ett rikare kulturliv behövs där vi också tydligare lyfter fram vår historia. Ett större sammarbete mellan kommun och församlingen vore fint. Stöd och uppmuntran till företag som aktivt verkar i och för kommunen. Sen undrar jag var alla gång- och cykelvägar är?

Comments


bottom of page