top of page

Krafttag för hållbar konsumtion

Hållbart initiativ lanserar en satsning på hållbar konsumtion för att minska på slit-och-slänget. Stora möjligheter finns i det här området att stimulera den lokala ekonomin. Samtidigt lanseras två nya lagtingskandidater.


Hållbart initiativs nya kandidater är rättshjälpssekreteraren och juristen Gard Larpes från Sund och hantverkaren och mångsysslaren Johnny Ahlström från Hammarland. Johnny vill se en framtid med levande landsbygd, ökad självförsörjning och hälsosamt byggande. För Gard är energi- och transportfrågorna särskilt viktiga.

Johnny Ahlström (t.v.) och Gard Larpes (t.h.).

Är det något många ålänningar stör sig på så är det ett orimligt "slit och släng". Då ett ett relativt nyköpt kylskåp går sönder, och man får beskedet att det inte är någon idé att reparera – ”lika bra att köpa nytt” – är det lätt att knyta näven i fickan. Det känns orimligt helt enkelt.


Åland kan tyvärr inte ensamt påverka de stora handelssystemen i världen. Vi vet att alla produkter vi köper tyvärr inte ens är byggda för att kunna repareras. Det är meningen att de ska slitas och slängas. Det här är förstås en fullständigt ohållbar idé, och vi hoppas att gröna krafter inom EU och andra internationella organisationer vinner gehör för sina ansträngningar att råda bot på detta.


Däremot vill Hållbart initiativ att Åland gör allt vi kan för att motverka den ohållbara konsumtionen.

- Vi vill göra allt som står i Ålands makt för att det ska vara smidigt och billigt att reparera, återanvända, hyra och dela, säger lagtingskandidat Alfons Röblom.
Hållbart initiativ föreslå en AXgan-märkning för hållbara och lokalproducerade produkter.

För att uppnå det vill Hållbart initiativ att landskapet tillsätter en högnivådelegation för hållbar konsumtion. Delegationen skulle bestå av representanter från detaljhandeln/näringslivet, miljöorganisationer, politiken och högskoleväsendet. Delegationen ska ha i uppdrag att se över vad Åland kan göra för att göra vår konsumtion mer hållbar.


Ett område där vi redan vet att man kan göra förbättringar är inom det offentliga Ålands konsumtion. Offentliga verksamheter konsumerar mycket och kan ta ett större ansvar. Vi vill att alla offentliga verksamheter ska göra upphandlingar med tydliga hållbarhetskriterier. För det krävs utbildning, ändrade regelverk och tydligare ägarstyrning.

Hållbart initiativ vill också se en omfattande, robust och pålitlig Axgan-märkning (tänk en åländsk svanenmärkning). Att producera lokalt innebär mindre transporter och ökar spårbarheten i tillverkningen. Åland behöver en AXgan-certifiering för lokalproducerade varor som också innehåller hållbarhetsvillkor. Vi föreslår att landskapsregeringen inleder en anbudsprocess för att finna en passlig organisation/instans med bred samhällsförankring, som sköter certifieringen.

Comments


bottom of page