top of page
Rauli_Lehtinen_Portrait.jpg

Rauli Lehtinen

Bor: I Mariehamn

Familj: Jag var gift med min Anneli 52 år och är änkling sedan ett år, bor tillsammans med min äldsta och yngsta son i familjens egnahemshus i Östernäs. Mellersta sonen och min sonson bor i Västernäs. Jag har två hundar ”Jekku” och ”Sarif”.

Utbildning: Examen från Veterinärhögskolan 1969, hygienikerexamen och specialistexamen gällande epidemier

Sysselsättning: Veterinär

  • Facebook

Därför ställer jag upp

Nordiska samhällssystem har gett mig utbildning, ett tryggt familjeliv och välfärd. Jag vill ta en aktiv roll i vår demokrati och dra mitt strå till stacken.

Lite mer om mig

  • År 1979 var jag med och grundade Ålands Natur & Miljö och har varit under en period med i styrelsen. Politiskt har jag alltid varit aktiv och 1987 grundade jag och min veterinärkollega partiet Gröna på Åland. Så att vara nu med i Hållbar initiativ känns som pånyttfödelse!

  • Jag föddes i Helsingfors 1947 och som barn gick jag lekis som drevs av holländska nunnor. Där fick jag grunden till ärlighet och tron på alla människors lika värde.

  • Under min skolgång bodde vi i Drumsö, som den tiden var ett ö-samhälle och idyll. Bakom vår våningshus gick kossorna på bete.

  • Efter studenten blev det lumpen och jag avancerade till underlöjtnant i flottan. Numera med ålders rätt är man inte ens reservist.

  • Jag började i Veterinärhögskolan 1969 och samma år arrangerade studerande där den allra första miljö-/klimatdemonstrationen i Finland. Man hade köpt en skrotbil och demolerade den med släggor på Järnvägstorget i Helsingfors, som symbolisk gärning mot luftföroreningar. Sedan dess har miljön och numera klimatet varit min hjärtefråga.

  • Jag fick jobb på Åland 1975 som kommunalveterinär och efter det har jag haft alla veterinära befattningar som finns på Åland, med undantag av den privata sektorn. Som hygienveterinär jobbade jag praktiskt med allehanda frågor gällande bland annat miljötillstånd, livsmedel, dricksvatten, avlopp, sophantering och mycket annat som stärkte mitt miljöengagemang.

Rauli_edited.jpg
bottom of page